VAIKŲ GRUPĖS PAREIGŲ IR VEIKLŲ KORTELĖS

Padės sudėlioti ir aiškiai pavaizduoti dienotvarkę

Matoma dienotvarkė vaikams suteikia saugumo ir stabilumo jausmą. Smagiai pateikta dienotvarkė labiau įtraukia vaiką į veiklas.

Skirs vaikams pareigas klasėje

Pareigos padeda ugdyti vaikų naudingus įpročius, savarankiškumą, atsakomybę, pasitikėjimą ir pagarbą vieni kitiems

Skatins tarpusavio bendravimą

Korteles vaikai priima tarsi žaidimą, juo domisi, noriai atlieka užduotis, aptaria ir užduoda įvairiausius klausimus

Sukurs naujas tradicijas grupėje

Tradijos kuria bendrystės jausmą, prisiminimus, stiprina tarpusavio ryšį ir praturtina grupės gyvenimą

Įtrauks tėvus / globėjus į ugdymo procesą.

Kortelės padės įtraukti ne tik vaikų artimuosius, bet ir kitus mokyklos darbuotojus, o gal net visą ugdymo įstaigą!

Leis visiems vaikams pasijausti pilnaverčiu grupės nariu!

Ugdymo įstaiga – vieta, kur formuojasi asmenybė, diegiamos vertybės ir kuriami itin svarbūs prisiminimai…
Tėvai sako..